Įmonių steigimas

 • Greitai atliksime naujos įmonės steigimą:

  • rezervuosime Jūsų pasirinktą įmonės pavadinimą,
  • suformuosime už Jus įstatinį kapitalą,
  • pagaminsime antspaudą,
  • atidarysime banko sąskaitą,
  • esant poreikiui, suteiksime įmonės registracijos adresą.

  Įmonės steigimas užtrunka iki 4 darbo dienų.

  Naujos UAB (ne PVM mokėtojos) su 2500 eurų įstatiniu kapitalu steigimo kaina 250 eurų.

  Tik dabar, pasirašius terminuotą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, įmonę įsteigsime nemokamai.

  Į įmonės steigimo darbus įeina:

  • Jūsų pasirinkto bendrovės pavadinimo rezervavimas
  • Esant poreikiui, suteikiamas registracijos adresas
  • Visų bendrovės steigimo dokumentų paruošimas
  • Jūsų atstovavimas notarų biure ir registre
  • Antspaudo pagaminimas
  • Einamosios sąskaitos atidarymas
  • Esant poreikiui, registravimas PVM mokėtojais
 • Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

  • Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
  • Mažąsias bendrijas;
  • Akcines bendroves (AB);
  • Viešąsias įstaigas (VšĮ);
  • Individualias įmones (IĮ);
  • Tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB);
  • Komandines ūkines bendrijas (KŪB);
  • Asociacijas;
  • Paramos ir labdaros fondus;
  • Juridinių asmenų filialus ir atstovybes

VERSLO PRADŽIA STEIGIANT ĮMONĘ

Vertinimo kriterijai Viešoji įstaiga (VšĮ) Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) Mažoji bendrija (MB) Individualioji įmonė (IĮ) Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
Minimalus dalyvių skaičius dalininkai (neribotai) arba 1 savininkas 2 tikrieji nariai 1 (narys) 1 (savininkas) 1 (akcininkas)
Maksimalus dalyvių skaičius Neribotai. Galibūti fiziniai ir juridiniai asmenys 20 tikrųjų narių 10 narių tik fiziniai asmenys 1 savininkas tik fizinis asmuo 249 (akcininkai) Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys
Minimalus kapitalo dydis Nėra nustatytas Kapitalo reikalavimas netaikomas Nėra nustatytas Kapitalo reikalavimas netaikomas Ne mažesnis kaip 2500 EUR
Steigėjai Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys Fiziniai asmenys Fizinis asmuo Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles  Ribota savininko arba dalininko civilinė atsakomybė Neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka TŪB turto, už prievoles atsako tikrieji nariai, solidariai visu savo turtu) Ribota MB nario civilinė atsakomybė Neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už įmonės prievoles atsako individualios įmonės savininkas visu savo turtu) Ribota akcininko civilinė atsakomybė
Mokėtinas pelno mokestis Mokestinė lengvata – jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300000 Eur, tai 7250 Eur yra neapmokestinami. Likusi apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 15 proc.tarifą. VšĮ moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų. 5 arba15 proc. 5 arba15 proc. 5 arba15 proc. 5 arba15 proc.
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 0, 5, 9 arba 21 proc. 0, 5, 9 arba 21 proc. 0, 5, 9 arba 21 proc. 0, 5, 9 arba 21 proc. 0, 5, 9 arba 21 proc.
Nekilnojamojo turto mokestis Neapmokestinama, jeigu nepatenka į NTMĮ 7str. 2 dalyje pateiktą juridiniams asmenims taikomų NTM lengvatų sąrašą. Kitu atveju taikomos bendrosios NTM nuostatos. NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įsigyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotariui perimtą naudotis NT (arba jo dalį) nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą. NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įsigyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotariui perimtą naudotis NT (arba jo dalį) nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą. NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įsigyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotariui perimtą naudotis NT (arba jo dalį) nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą. NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įsigyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotariui perimtą naudotis NT (arba jo dalį) nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą.
Nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai Gyventojų pajamų mokestis 15% (moka darbuotojas *)
Privalomo sveikatos draudimo įmokos 3% (moka įmonė)
6% (moka darbuotojas *)
Valstybinio socialinio draudimo įmokos 27,98% (moka įmonė)
3% (moka darbuotojas *)
Įmokos į Garantinį fondą 0,2% (moka įmonė)
*Mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo įmonė

Daugiau informacijos apie juridinių asmenų mokamus mokesčius galite rasti Konsultacinės medžiagos kataloge:

Pelno mokesčio mokėtojai – http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.8
PVM objektas – http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.5#Scroll_342
Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai – http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.9.4#Scroll_256

Jei nenorite ir Jūsų ketinamai vykdyti veiklai nebūtina steigti juridinio asmens, galite vykdyti veiklą kaip fizinis asmuo. Daugiau informacijos apie tai rasite svetainės skiltyje:
Verslo pradžia nesteigiant įmonės – http://www.vmi.lt/cms/verslo-pradzia-nesteigiant-imones