Įmonių pertvarkymas

Įmonės pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas.

Naujos formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

Pertvarkymas nelaikomas reorganizavimu, nes po pertvarkymo pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Juridinis asmuo nėra likviduojamas ir nesikeičia jo savininkai (išskyrus kai valstybės įmonė pertvarkoma į savivaldybės įmonę ar atvirkščiai).

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą;

Akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę ir atvirkščiai. Tiek UAB, tiek AB gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, kooperatinę bendrovę, ŽŪB, IĮ TŪB, KŪB, VŠĮ.

VšĮ gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą (kai VšĮ savininkas yra valstybė ar savivaldybė), į paramos ar labdaros fondą.

Įmonės pertvarkymui reikalingi dokumentai:

  • Įmonės pertvarkymo balansas ir kreditorių sąrašą;
  • Įmonės nuostatai/įstatai;
  • duomenys apie įmonės savininką, akcininkus, narius (a.k., vardas, pavardė, gyv. vietos adresas);
  • duomenys apie skiriamą pertvarkomos įmonės direktorių;
  • Įmonės buveinės adresas;
  • Pertvarkomos įmonės būsimo įstatinio kapitalo dydis;

Atkreiptinas dėmesys, kad pertvarkomos individualios įmonės turtas, įvertintas tikrąja verte, atėmus įmonės įsipareigojimus, įvertintus tikrąja verte, turi būti ne mažesnis kaip įstatymo nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2500 EUR

Mes atliksime šiuos veiksmus vykdant pertvarkymo procesą:

  • suteiksime Jūsų darbuotojams išsamias nemokamas konsultacijas, kaip parengti pertvarkomos įmonės balansą;
  • parengsime dokumentus, sprendimus, protokolus, reikalingų įmonės pertvarkymo procedūroms atlikti;
  • parengsime pertvarkytos įmonės įstatus;