Įmonių likvidavimas

Likvidavimas – tai toks juridinio asmens (JA(1)) pasibaigimas, kai jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems JA.

Juridinio asmens likvidavimo pagrindai gali būti tik šie:

– juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;

– teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį;

– teismo priimtas sprendimas ar nutartis likviduoti juridinį asmenį.

– laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;

– juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti.

Likvidavimas gali būti savanoriškas (kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo) bei priverstinis.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

– parengsime reikalingus dokumentus likvidavimo procedūrai atlikti;

– perduosime likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

– sudarysime bendrovės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašome likvidavimo eigą ir patvirtiname, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

– pateiksime juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai bendrovei išregistruoti;

– atstovausime Jūsų interesus visose valstybinėse įstaigose;

– Klientui pageidaujant parengsime mokesčių deklaracijas už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios;

– Klientui pageidaujant parengsime balansą veiklos nevykdymo termino pradžiai.

Įmonės likvidavimas atliekamas nuo 4 – 8 mėn.

Paslaugos kaina nuo 250 -850EUR.