Įmonės veiklos sustabdymo procesas

 Laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ar kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo gali būti mokesčių mokėtojai, nevykdantys veiklos. Mokesčių mokėtojas pripažįstamas veiklos nevykdančiu, jeigu:

nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;

negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

  Jeigu įmonė atitinka aukščiau minėtus kriterijus, nevykdančia veiklos ją savo sprendimu gali pripažinti juridinio asmens kompetentingas valdymo organas, IĮ savininkas, Mažosios bendrijos narys. Po šio sprendimo priėmimo įmonė gali kreiptis į VMI ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų ir kitų dokumentų pateikimo. Nurodytos formos prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Kartu su prašymu turi būti pateikiami tokie dokumentai:

juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos patvirtinta kopija;

tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.

Dėl įmonės veiklos sustabdymo kreipkitės į mūsų specialistus, kurie per 15-20 dienų atliks įmonės veiklos sustabdymo procesą už 100EUR.

Mes atliksime šias paslaugos:

konsultuosime įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu;

-parengsime dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo;

-atstovausime Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Kliento veiksmai:

– atsiskaitoma su įmonės kreditoriais / debitoriais;

– atleidžiami darbuotojai;

– parengiamos mokesčių deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios;

-parengiamas balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai.