Įmonės pavadinimo keitimas

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.

Pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Įmonės pavadinimo keitimui reikalinga informacija ir dokumentai:

  • naujas juridinio asmens pavadinimas;
  • juridinio asmens dokumentai ir duomenys: registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.);
  • vadovo paskyrimo dokumentas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;
  • juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos, turimu balsų skaičius; jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai.

Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).