Įmonės buveinės adreso keitimas

Juridinio asmens buveinės adresas yra skirtingai keičiamas, kai jis (ne)nurodytas steigimo dokumente.

Kai buveinės adresas nenurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas).

Registro tvarkytojui teikiama:

– Prašymas įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.

– Juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės pakeitimo.

– Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti. Buveinė negali būti registruojama areštuotose patalpose.

– Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Kai buveinės adresas yra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui.

Registro tvarkytojui teikiama:

– Prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu.

– Pakeistą steigimo dokumentą, 2 egz. Naujuose steigimo dokumentuose buveinė nenurodoma, ji nurodoma formoje JAR-1.

– Juridinio asmens organo sprendimą pakeisti buveinės adresą ir steigimo dokumentą.

– Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

– parengsime dokumentus, sprendimus, protokolus, reikalingų įmonės adreso keitimo procedūroms atlikti;

– parengsime patalpų savininko (savininkų) raštišką sutikimą registruoti įmonę.

– akcininkų ar dalininkų susirinkimo protokolą arba sprendimą.

– užpildysime JAR formas: JAR-1; JAR-ESI-PRAS; KD-1.