Informacija darbdaviams apie atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarkos pažeidimo pasekmes

Atleidžiant darbuotoją, su juo atsiskaityti arba suderinti atsiskaitymo terminus reikia iki darbuotojo atleidimo dienos. Priešingu atveju labiausiai nukenčia darbdavys, kuris privalo viską atlyginti kartu apmokėdamas ir pradelstą laiką.

Darbo kodekso 141 straipsnis įtvirtina atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju šią tvarką:

  1. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo DK ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.
  2. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.
  3. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.
  4. Jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).

Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalies nuostatos galioja ir tuo atveju kai darbdavys tik dalinai atsiskaito su atleidžiamu darbuotoju,- darbuotojui išmokamas ne visas priklausantis darbo užmokestį, ar kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Taigi, tuo atveju, darbdaviui atsiranda pareiga sumokėti tam tikrą sumą kaip kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laiką. Svarbu pažymėti tai, kad nustatant kompensacijos sumą būtina laikytis proporcingumo ir teisingumo principų,- mokėtinos kompensacijos dydis turi būti proporcingas neišmokėtai darbo užmokesčio sumai, apskaičiuotai už uždelsimo laiką.

Svarbu pažymėti tai, kad Darbo kodekso 141 straipsnio nuostatos negalioja, kai yra rašytinis darbdavio ir darbuotojo susitarimas nustatantis  kitokią atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarką.

Posted in: